.: Vi har värmeåtervinning på samtliga produkter :..: Ovanstående produkter kan vi kombinera med luft-vatten, bergvärme och frånluftsvärmepump :.