FAKTA
Clean Air System in Sweden AB bildades 1992. Företaget satsar på enkelhet, billigare och effektivare ventilationssystem. Utöver de produkter som presenteras här, tillhandahåller vi även speciallösningar allt enligt kundens önskemål och lokalens beskaffenhet. Clean Air System in Sweden AB har en teknik för naturlig ventilation, s k självdrag. Värmeväxlande lågimpulsdon. Luften tas in genom intagsdel, uppvärms till önskad temperatur och därefter in i lokalen.

Vi konstruerar och producerar system för värme och ventilation. 2000-talets energisystem.